ФИНАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Петшоп ДЕЛФИН со својот специјализиран тим изработува високо квалитетни и луксузни аквариумски решенија, како и инсталација на аквариумска опрема и оддржување на истата. Поседува и одгледувачница на многу видови аквариумски риби.